Rozwiążemy Twój Problem Szybko i Rzetelnie


Projekty dla Gmin

Szanowni Państwo prowadzimy szereg projektów, pozwalających gminom w polsce efektywniej i szybciej pracować dla naszego społeczeństwa.

Oferujemy systemu moniotringu wizyjnego dla szkół, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast i gmin.

Instalujemy sieci przewodowe oraz Wifi dla parków, świetlic, bibliotek, czytlni.

Staramy się wspomagać użytkowników w codziennych czynnościach prac biurowych oferując elektroniczny obieg dokumentów.

Dla obiektów rozliczających czas pracy montujemy systemy RCP do ewidencji czasu pracy pracowników przyhodni, szpitali oraz urzędów i szkół.

Świadczymy usługi archiwizacji poczty mailowej przez ograniczony lub nieograniczony czasem okres.

Konsultujemy projekty w oparciu o najnowsze standardy wiedzy informatycznej, opracowujemy chmury prywatne i hybrydowe w oparciu o najlepsze trendy i najnowsze technologie światowych dostawców usług.

Chronimy dane przed nieautoryzowanym dostępem, przed zaszyfrowaniem, przed ich utratą w opaciu o najlepszej klasy narzędzia programowe oraz sprzętowe.

Edukujemy użytkowników jak należy postępować z otrzymaną korespondencją mailową, jak należy dbać o bezpieczeństwo danych w określonych sytuacjach.